Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Touchpoints BAJET 2017

by

Publisher - Jabatan Penerangan Malaysia

Category - General Academics

“Kerajaan sentiasa komited untuk melaksanakan bajet yang terbaik melalui perbelanjaan berhemah sekalipun kita berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi dunia.” - YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia

Please login to borrow the book.