Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Beli Barangan Malaysia

by

Publisher - Jabatan Penerangan Malaysia

Category - General Academics

Rakyat Malaysia haruslah menyahut seruan kerajaan menerusi kempen ‘Beli Barangan Malaysia’ yang diadakan dari masa ke semasa. Sokongan daripada segenap lapisan masyarakat di negara ini sangat diperlukan agar industri tempatan mampu berkembang maju sehingga dapat menempa nama dalam pasaran global.

Please login to borrow the book.