Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
MALAYSIA 2015 (Versi Bahasa Melayu)

by

Publisher - Jabatan Penerangan Malaysia

Category - General Academics

Buku ini merupakan satu bahan penerbitan yang amat berguna dalam kalangan masyarakat kerana selain memaparkan pencapaian dan peristiwa penting yang berlaku di negara ini, ia turut mengandungi profil negara, dan negerinegeri di Malaysia, sistem raja berperlembagaan dan pemerintahan, laporan ekonomi Malaysia serta laporan ringkas kementerian-kementerian di Malaysia sepanjang tahun 2014 sehingga awal tahun 2015.

Please login to borrow the book.